Grupul tinta

Grupul tinta (GT) este format din 500 studenti si masteranzi in domeniul economie si afaceri internationale (EAI) ai Academiei de Studii Economice din Bucuresti, respectiv ai Facultatii de Relatii Economice Internationale.

Beneficiile identificate pentru GT sunt:

  1. imbunatatirea capacitatii de adaptare la cerintele unui loc de munca prin dezvoltarea aptitudinilor si dobandirea abilitatilor practice specifice de munca in cadrul stagiilor practice asigurate in cadrul proiectului;
  2. imbunatatirea relevantei pregatirii practice si teoretice a studentilor in cadrul stagiilor de practica si ca urmare a consolidarii parteneriatului universitate-companii;
  3. imbunatatirea oportunitatilor de debut in viata activa prin imbunatatirea comunicarii dintre studenti, masteranzi si viitorii angajatori in cadrul comunitatii PRACTEAI (companii, tutori, studenti, masteranzi, universitate);
  4. eficientizarea comunicarii intre studenti si viitorii angajatori si a intelegerii nevoilor specifice in cadrul campaniilor de informare, vizitelor tematice si pe parcursul stagiilor practice, contribuind la imbunatatirea oportunitatilor de cariera si a sanselor de insertie pe piata muncii;
  5. imbunatatirea oportunitatilor de cariera prin furnizarea competentelor specifice privind initierea si managementul propriei cariere in cadrul activitatilor de orientare si consiliere;
  6. imbunatatirea accesului studentilor si masteranzilor la servicii de orientare si consiliere de calitate, ceea ce va permite cresterea relevantei pregatirii si a oportunitatilor de angajare oferite de companii la profilul profesional si planurile de cariera ale studentilor;
  7. facilitarea accesului studentilor la abilitatile specifice locului de munca, in cadrul actiunilor suport pentru orientare si consiliere;
  8. imbunatatirea parcursului educational si continuarea studiilor in ciclul de masterat, pentru studentii din ciclul licenta, ca urmare a activitatilor de orientare si consiliere.