Activitatile proiectului

 • A1. MANAGEMENTUL PROIECTULUI.
  • A1.1. Coordonarea generala a proiectului
  • A1.2. Planificare si organizare – elaborarea si actualizarea manualului operational al proiectului, planificarea activitatilor pentru perioada urmatoare etc.
  • A1.3. Managementul financiar al proiectului – planificarea detaliata a bugetului, monitorizarea executiei bugetului, modificari buget, elaborarea de rapoarte financiare, elaborarea cererilor de rambursare, implementarea principiilor managementului financiar sanatos etc.
  • A.1.4. Realizarea achizitiilor publice – derularea procedurilor de achizitii pentru procurarea produselor si serviciilor necesare pentru implementarea proiectului.
  • A.1.5. Raportare, monitorizare si evaluare proiect – monitorizarea modului de derulare a activitatilor, evaluarea gradului de realizare a obiectivelor si indicatorilor proiectului etc.
  • A.1.6 Identificarea, recrutarea-selectia si gestiunea grupului tinta al proiectului – elaborarea metodologiei pentru identificarea, recrutarea si selectia grupului tinta.
 • A.2. INFORMARE SI PUBLICITATE.
  • A.2.1. Organizarea si derularea conferintei de lansare a proiectului – este adresata studentilor, reprezentantilor companiilor si membrilor comunitatii academice.
  • A.2.2. Elaborarea si distribuirea de materiale de promovare, realizarea actiunilor de promovare si publicitate a proiectului.
  • A.2.3. Dezvoltarea si actualizarea paginii web a proiectului.
  • A.2.4. Organizarea si derularea conferintei de inchidere a proiectului – este adresata studentilor, reprezentantilor companiilor si membrilor comunitatii academice.
 • A3. FURNIZAREA, MONITORIZAREA SI EVALUAREA ACTIVITATILOR DE ORIENTARE SI CONSILIERE PENTRU STUDENTI.
  • A3.1. Dezvoltarea ghidurilor si instrumentelor de orientare si consiliere a studentilor – dezvoltare metodologie de orientare si consiliere, dezvoltare/actualizare fise de orientare si consiliere, elaborarea de ghiduri pentru consilieri in vederea definirii profilelor personale si profesionale ale studentilor, elaborarea de ghiduri destinate studentilor privind: identificarea de locuri de munca, pregatirea pentru interviu, definirea planului de cariera etc.
  • A3.2. Activitati de orientare si consiliere pentru studenti – sedinte de consiliere individuala, definire profil personal si profesional al studentilor.
  • A3.3. Evaluarea activitatilor de orientare si consiliere – evaluarea activitatilor de orientare si consiliere asupra performantelor studentilor in cadrul stagiilor de practica.
 • A4. ACTIVITATI SUPORT PENTRU ORIENTAREA SI CONSILIEREA STUDENTILOR.
  • A4.1. Realizarea unei campanii de informare a studentilor cu privire la stagiile de practica si cariera- newsletter, anunturi workshopuri cu participarea reprezentantilor angajatorilor pentru informare cu privire la specificul domeniului, cerintele posturilor, stagiile de practica etc.;
  • A4.2. Realizarea de vizite tematice/studiu pentru studenti in companii – realizarea de prezentari ale angajatorilor, intelegerea si cunoasterea conditiilor de realizare a activitatilor si stagiilor de practica;
  • A4.3. Activitati inovatoare pentru pregatirea la cerintele locului de munca – organizarea de ateliere ale carierei prin care specialisti din companii vor familiariza studentii cu specificul activitatii si cerintele specifice posturilor în domeniul EAI..
 • A5. ORGANIZAREA STAGIILOR DE PRACTICA PENTRU STUDENTI.
  • A5.1. Identificarea si formalizarea de parteneriate pentru stagii de practica – constructia, actualizarea si administrarea bazei de date privind potentiali angajatori, formalizarea contractelor de parteneriat, definirea profilelor de practica solicitate de companii, repartizarea studentilor din grupul tinta pe unitati de practica, formalizarea conventiilor de practica etc.
  • A5.2. Crearea si dezvoltarea Comunitatii de practica PRACTEAI–valorificare arelatiilor parteneriale dezvoltate, operationalizarea functionalitatilor privind profilul studentilor, fisele de prezentare ale comapniilor etc.;
  • A5.3. Imbunatatirea, multiplicarea si distribuirea de materiale suport pentru stagiile de practica – actualizarea caietelor de practica, actualizarea fiselor de observare etc.
 • A6. DERULAREA, MONITORIZARE SI EVALUAREA STAGIILOR DE PRACTICA ALE STUDENTILOR.
  • A6.1. Derularea stagiilor de practica pentru studenti – presupune desfasurarea stagiilor de practica, conform planurilor de invatamant.
  • A6.2. Monitorizarea si evaluarea stagiilor de practica – monitorizarea modului de derulare a stagiilor, monitorizarea prezentei studentilor la stagiile de practica si a progresului inregistrat, analiza si evaluarea rapoartelor tutorilor etc. Vor fi acordate 50 de premii pentru pe baza de competitie.