Workshopuri

Workshopurile de informare a studentilor cu privire la cariera si stagii de practica au ca obiectiv principal constientizarea studentilor din ciclul de licență și masterat în domeniul economie și afaceri internationale din cadrul Academiei de Studii Economice din București cu privire la importanta stagiilor de practică pentru initierea si dezvoltarea unei cariere sustenabile in domeniul economie si afaceri internationale, in vederea facilitarii insertiei in piata muncii, după absolvire.

Vizitele tematice au ca scop facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa prin: familiarizarea studentilor din grupul tinta al proiectului cu privire la conditiile si oportunitatile de realizare a unor stagii de practica in companiile vizitate, pe de o parte, si, pe de altă parte, intelegerea modului in care se desfasoara activitatile in cadrul unei companii care activeaza in domeniul economie si afaceri internationale. Obiectivul specific vizitelor tematice/de studiu este acela de a facilita accesul studentilor sprijiniti in proiect la informații relevante cu privire la:

  • activitatile potentialilor angajatori in domeniul economie si afaceri internationale;
  • organizarea si functionarea companiilor care activeaza in domeniul economie si afaceri internationale pentru a putea familiariza studentii cu specificul locurilor de munca in domeniul de studiilor de licenta sau masterat pe care le urmează;
  • descrierea conditiilor de efectuare a stagiilor de practica, prezentarea de catre companii a profilului studentilor practicanti, precum si, daca este cazul, oportunitatile viitoare de angajare.

In cadrul activitatilor suport pentru orientare si consiliere, vor fi implementate atelierele carierei – actiuni inovatoare pentru pregatirea la cerintele locului de munca. Aceste actiuni se vor materializa sub forma de ateliere ale carierei care presupune sesiuni interactive de instruire pentru dezvoltarea abilitatilor studentilor necesare in cadrul oricarui loc de munca („softs skills”).

In cadrul acestor activitati sunt avute in vedere urmatoarele aspecte:

  • dezvoltarea abilitatilor transferabile necesare ocuparii unui loc de munca.
  • familiarizarea studentilor cu specificul unei cariere in domeniul studiilor absolvite si cu instrumentele specifice utilizate pentru dezvoltarea carierei.

In ceea ce priveste abilitatile transferabile, in cadrul atelierelor carierei vor fi implementate actiuni de instruie și mentorat de natura sa sustina identificarea si dezvoltarea acelor abilitati personale care au potential transferabil in diferite arii/locuri de munca. In cadrul acestui tip de ateliere se va avea in vedere faptul ca dezvoltarea anumitor abilități transferabile este factorul cheie care poate poate face diferenta in ceea ce priveste decizia unui angajator de a selecta un anumit absolvent; in cadrul proiectului, va fi acordata o atentie sporita abilitatilor emotionale ca parte a abilitatilor transferabile. Abilitatile transferabile se incadreaza in trei categorii majore:

  • Abilitati de comunicare si relationare: exprimare adecvata scris si vorbit, perceperea mesajelor non- verbale, negociere, persuadare, vorbire in public, facilitarea discutiilor, redactarea, abilitati de ascultare, cooperare, munca in echipa, empatie;
  • Abilitati de investigare date si informatii, rezolvare de probleme: observare, comparare analiza si sinteza, gandire critica, perseverenta, identificarea problemelor, planificarea strategiilor, planificarea timpului;
  • Abilitati fizice si de manipulare a obiectelor: capacitatea de efort fizic, manipularea corecta a instrumentelor si aparatelor de lucru, utilizarea calculatorului si a internetului.