Prezentarea beneficiarului – Academia de Studii Economice din Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti este o institutie de invatamant superior care dispune de o experienta semnificativa in organizarea si derularea de programe de studii in invatamantul superior.

In prezent, deruleaza programe de studii universitare pentru un numar de peste 11 domenii de licenta si 71 de specializari de masterat la care participa un numar de aprox. 47000 studenti. Programele de studii universitare implementate sunt acreditate ARACIS, SO fiind evaluat ca avand grad ridicat de incredere. Dispune de experienta relevanta in implementarea proiectelor de cercetare finantate din fonduri publice nationale si europene cu o valoarea de peste 40 milioane lei, dar si in proiecte de cercetare si consultanta finantate de mediul de afaceri (peste 200 de proiecte in valoare de peste 1,5 milioane lei. ASE a obtinut finantare si a implementat 64 proiecte finantate din fonduri structurale (inclusiv POSDRU; PODCA, cooperare transfrontaliera si transnationala), cu un buget eligibil gestionat de ASE de peste 181 milioane lei.

Aceste proiecte au vizat imbunatatirea stagiilor de practica si facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru studenti, imbunatatirea competentelor antreprenoriale, formarea personalului serviciului public de ocupare, imbunatatirea competentelor personalului din administratia publica, imbunatatirea programelor de licenta, masterat (gestiunea afacerilor, managementul riscului in afaceri, evaluare afaceri etc.), imbunatatirea programelor doctroale si postdoctorale, prevenirea abandonului scolar, dezvoltare urbana, calitatea produselor alimentare, dezvoltare regionala, cooperare transfrontaliera etc. ASE dispune de competente de predare si stiintifice pentru programele de studii si de FPC acumulate in cadrul diferitelor proiecte de dezvoltare curriculara si mobilitati de cadre didactice derulate, precum si in cadrul programelor de licenta si masterat incluse in oferta educationala existenta. Implementarea unui numar de 5 programe de masterat complementar in cotutela, din care 3 programe in domeniul administrarii afacerilor, precum si gestionarea unui numar de peste 30 acorduri bilaterale de schimburi de personal didactic si studenti cu peste 35 de institutii de invatamant superior, demonstreaza capacitatea ASE de a gestiona parteneriate create pentru stagii de practica, dezvoltarea programelor de studii, consultanta si suport pentru stimularea antreprenoriatului si dezvoltarea resurselor umane.

Implicarea ASE in acest proiect are la baza expertiza anterioara in implementarea de proiecte destinate imbunatatirii tranzitiei de la scoala la viala activa (aprox. 20 de proiecte cofinnatate din FEN), din care 4 proiecte au vizat domeniul economie si afaceri internationale (cu un buget de peste 6 milioane euro). Coroborat cu experienta in implementarea/gestiunea de proiecte finantate din fonduri publice, ASE dispune de expertiza, capacitatea si resursele necesare pentru participarea sa in cadrul acestui proiect, precum si pentru asigurarea unui management riguros si eficient al activitatilor si finantarii nerambursabile in cadrul acestui proiect pentru care se solicita finantare FSE.