Prezentarea proiectului

Obiectivele proiectului

OBIECTIV GENERAL: facilitarea tranzitiei la viata activa pentru 500 studenti din domeniul Economie si Afaceri Internationale (EAI) prin furnizarea unui pachet integrat de orientare si consiliere profesionala si mentorat in cariera si stagii de practica la potentiali angajatori. Proiectul contribuie la imbunatatirea șanselor de insertie pe piata muncii a viitorilor absolventi ai ciclului de licenta si masterat din domeniul economie si afaceri internationale (EAI).

 

OBIECTIVE SPECIFICE

O1.Imbunatatirea serviciilor de orientare si consiliere si activitati suport pentru 500 studenti din domeniul economie si afaceri internationale (EAI) in vederea fundamentarii deciziilor acestora in ceea ce priveste parcursul profesional/educational.

O2.Dezvoltarea unei comunitati de practica online (PRACTEAI) prin consolidarea parteneriatului intre universitate, asociatii profesionale, societate civila, angajatori, tutori si practicanti in vederea facilitarii tranzitiei de la scoala la viata activa si imbunatatirii traseului in cariera a 500 de studenti din domeniul economie si afaceri internationale (EAI).

O3. Imbunatatirea aptitudinilor de munca necesare pentru insertia ulterioara pe piata muncii pentru 500 de studenti din domeniul economie si afaceri internationale (EAI) prin stagii de practica.